Go to Top

Rekomendacje

Białystok przyjmuje wnioski na dofinansowanie OZE

Władze Białegostoku na swojej stronie internetowej zachęcają mieszkańców zainteresowanych inwestycją w odnawialne źródła energii i uzyskaniem grantu na to przedsięwzięcie do wypełniania ankiet. Konkurs w grudniu przeprowadzi Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Wnioski konkursowe będą dotyczyć inwestycji – budowy nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i/lub cieplnej na budynkach mieszkalnych, w tym jednorodzinnych, na potrzeby własne. Na ankiety miasto czeka do 20 grudnia, można je wysyłać elektronicznie lub składać w formie papierowej.

Dofinansowanie instalacji będzie przyznawane w formie grantu, jako refundacja kosztów. Poinformowano też, że wysokość grantu ma być uzależniona od mocy instalacji fotowoltaicznej lub wyboru odpowiedniego zestawu kolektorów słonecznych.