Go to Top

Rekomendacje

Kaucja za butelki coraz bliżej

Minister klimatu Michał Kurtyka zapowiedział wprowadzenie w ciągu najbliższych miesięcy kaucji za plastikowe butelki   Propozycja ustawowa w tej sprawie ma być przedstawiona w czerwcu 2020 roku. Minister zadeklarował, że dla zwiększenia odzysku plastiku wprowadzony zostanie system kaucyjny za jednorazowe butelki z tworzyw sztucznych powiązany z poszerzeniem odpowiedzialności producenta.

System dotyczyć będzie jednak niewielkiej części rynku odpadów komunalnych – około 6 procent całkowitej jego masy.  Podstawę działań zmierzających do poprawy poziomu recyklingu odpadów opakowaniowych powinien stanowić system Rozszerzonej Odpowiedzialności Producentów (ROP), obejmujący wszystkie rodzaje opakowań. Wzmocnienie systemu ROP nie oznacza jednak wcale wykluczenia systemu kaucyjnego, lecz może go znakomicie dopełniać.
Warto wiedzieć, że systemy kaucyjne obowiązują w dziesięciu krajach Unii, a w części z nich recykling butelek sięga ponad 90 procent.