Go to Top

Rekomendacje

Zbyt ekologiczni radni

Czy radni mogą nakazać mieszkańcom rezygnację z plastikowych naczyń, a nawet butelek oraz pieluch jednorazowych? Taki regulamin wprowadziła jedna z gmin znacznie przekraczając swoje kompetencje – jak ocenił sąd. Oczywiście wszelkie akcje propagujące ekologiczny styl życia są potrzebne i wskazane, jednak nie mogą mieć charakteru nakazu czy zakazu. Regulamin utrzymania porządku i czystości nie może nakładać takich obowiązków.

Intencje radnych są jasne, z pewnością gdyby udało się im przekonać mieszkańców do zaprzestania kupowania napojów w kartonach i plastikowych butelkach, jednorazowych naczyń, folii aluminiowej i jednorazowych pieluch, spadłyby koszty zagospodarowania  odpadów w gminie. Mogą jednak tylko przekonywać, namawiać, edukować czy zalecać.  Nie ma podstaw prawnych, by taki zapis znalazł się w gminnym regulaminie. Mieszkańcy są zobowiązani segregować odpady we właściwy sposób. Co kupują i czego używają, to jednak tylko ich sprawa. (mz)