Go to Top

Rekomendacje

Łódź oazą zieleni

W ciągu dziesięciu lat Łódź ma stać się oazą zieleni. Sprawi to posadzenie 50.000 drzew. Selektywna zbiórka odpadów ma sięgnąć 75 procent, a w 18 tysiącach mieszkań komunalnych stare piece zostaną wymienione na ogrzewanie ekologiczne. Pomóc w tym mogą między innymi fundusze unijne. W Ekopakcie dla Łodzi wyodrębniono pięć obszarów działania:  rozwój i ochrona terenów zieleni, poprawa jakości powietrza, racjonalizacja gospodarowania wodą, zwiększenie efektywności gospodarowania odpadami i kształtowanie nowych, proekologicznych postaw.

Ekopakt zakłada także racjonalne użytkowanie energii przez miejskie jednostki, redukcję zużycia plastiku, zwiększenie udziału terenów zielonych i leśnych w powierzchni miasta do 25 procent. W Łodzi przybędzie zbiorników wodnych i retencyjnych, podjęte będą też działania zmierzające do poprawy retencji na obszarach niezielonych. Do 224 km zwiększy się długość ścieżek rowerowych, utworzonych zostanie 220 stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

Na poprawdę stanu powietrza wpłynie także wymiana 30 procent miejskich autobusów na elektryczne pojazdy zeroemisyjne. (m)