Go to Top

Rekomendacje

Odpady – czy podwyżki są zasadne?

W związku z zapowiadanym skokowym wzrostem wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Regionalne Izby Obrachunkowe mają skontrolować ich zasadność. Wystąpiło o to MSWiA. Zadaniem samorządów jest określenie stawek za wywóz śmieci, które wynikają z kosztów poniesionych przy wywozie odpadów, jednak w wielu przypadkach podjęte ostatnio „uchwały śmieciowe”  budzą wątpliwości.

W niektórych miejscowościach drastyczne podwyżki zostały zablokowane przez rady miasta, jednak nie uchroni to mieszkańców przed podwyżkami. Pytanie tylko, jak powinna być ich wysokość. Zapowiadany do dawna wzrost opłat za wywóz odpadów nie powinien nikogo zaskoczyć,  jednak w niektórych miastach sięga on kilkuset procent, mieszkańcy kwestionują także sposób naliczania opłat. Część samorządów uzależnia stawkę od liczby osób, część od metrażu nieruchomości, co budzi olbrzymie kontrowersje. 
Badający sprawę podwyżek Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ocenił,  że główną ich przyczyną jest brak konkurencji, a także wzrost stawek  za przetwarzanie i składowanie odpadów. (m)