Go to Top

Rekomendacje

Najnowsze

Wyszukiwarka ułatwia segregację w Łodzi

Kolejne samorządy starają się maksymalnie ułatwiać mieszkańcom właściwą segregację opadów. To się po prostu opłaca! Doświadczenia miast i gmin, w których postawiono na edukację, pokazują, że często niewłaściwe wybory mieszkańców wynikają tylko i wyłącznie z braku świadomości, co powinno trafiać do konkretnych pojemników. Jak wiele innych miast, także Urząd Miasta Łodzi uruchomił internetową wyszukiwarkę, która pomaga we właściwej segregacji odpadów.

[ Czytaj więcej...]

Całkowicie elektryczna śmieciarka

W ostatnim ubiegłorocznym wydaniu „Pośrednika Komunalnego” wiele miejsca poświęciliśmy zagadnieniom związanym z elektromobilnością. Wśród artykułów znalazły się opisy pojazdów, które spełniają założenia nowej ustawy, a jednocześnie odgrywają kluczową rolę w gospodarce komunalnej. Przykładem może być całkowicie elektryczna śmieciarka powstała na 26-tonowym samochodzie Renault D Wide Z.E.

[ Czytaj więcej...]

Odpady – czy podwyżki są zasadne?

W związku z zapowiadanym skokowym wzrostem wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Regionalne Izby Obrachunkowe mają skontrolować ich zasadność. Wystąpiło o to MSWiA. Zadaniem samorządów jest określenie stawek za wywóz śmieci, które wynikają z kosztów poniesionych przy wywozie odpadów, jednak w wielu przypadkach podjęte ostatnio „uchwały śmieciowe”  budzą wątpliwości.

[ Czytaj więcej...]

Fotowoltaika w Polsce

Z informacji opublikowanych przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne wynika, że w ubiegłym roku nastąpił gwałtowny wzrost mocy instalacji fotowoltaicznych w Polsce. Na początku roku 2020 łączna moc tego tego źródła energii wynosiła 1299,6 MW.  Tymczasem do niedawna uważano, że ta technologia jeszcze długo się u nas nie przyjmie, a rządowe prognozy sprzed 10 lat zakładały, że w 2020 roku będziemy pozyskiwać energię ze źródeł odnawialnych na poziomie co najwyżej 3 MW. 

[ Czytaj więcej...]

Łódź oazą zieleni

W ciągu dziesięciu lat Łódź ma stać się oazą zieleni. Sprawi to posadzenie 50.000 drzew. Selektywna zbiórka odpadów ma sięgnąć 75 procent, a w 18 tysiącach mieszkań komunalnych stare piece zostaną wymienione na ogrzewanie ekologiczne. Pomóc w tym mogą między innymi fundusze unijne.

[ Czytaj więcej...]

Nowe farmy wiatrowe

Umowa pomiędzy Polską Grupą Energetyczną i Europejskim Bankiem Inwestycyjnym zakłada budowę nowych lądowych farm wiatrowych na wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Inwestycja obejmuje projekty trzech farm – tworzących wspólnie projekt Klaster – o łącznej mocy zainstalowanej do 97 MW.

[ Czytaj więcej...]

Zbyt ekologiczni radni

Czy radni mogą nakazać mieszkańcom rezygnację z plastikowych naczyń, a nawet butelek oraz pieluch jednorazowych? Taki regulamin wprowadziła jedna z gmin znacznie przekraczając swoje kompetencje – jak ocenił sąd. Oczywiście wszelkie akcje propagujące ekologiczny styl życia są potrzebne i wskazane, jednak nie mogą mieć charakteru nakazu czy zakazu. Regulamin utrzymania porządku i czystości nie może nakładać takich obowiązków.

[ Czytaj więcej...]

Aktualności rss