Go to Top

Rekomendacje

Pośrednik Komunalny

 


Specjalistyczne czasopismo branżowe pośredniczące w kontaktach firm związanych z szeroko rozumianym sektorem komunalnym. Swoją tematyką obejmuje najnowsze rozwiązania techniczne i technologiczne z zakresu współczesnych metod zbiórki, odbioru, transportu, przetwarzania, utylizacji i składowania odpadów, letniego i zimowego utrzymania dróg oraz terenów użyteczności publicznej, efektywnej i bezpiecznej eksploatacji wykorzystywanego sprzętu, a także skutecznej ochrony środowiska naturalnego. Ukazuje się cztery razy w roku i jest bezpłatnie dystrybuowane do osób i instytucji branży komunalnej.

lub pobierz 2/2019.pdf

lub pobierz 6/2018.pdf

lub pobierz 4/2018.pdf

lub pobierz 2/2018.pdf

lub pobierz 6/2017.pdf

lub pobierz 3/2017.pdf

lub pobierz 1/2019.pdf

lub pobierz 5/2018.pdf

lub pobierz 3/2018.pdf

lub pobierz 1/2018.pdf

lub pobierz 5/2017.pdf

lub pobierz 2/2017.pdf

Strona 1 z 2

start
1