Go to Top

Rekomendacje

Najnowsze

Więcej autobusów elektrycznych w Poznaniu

Poznańska komunikacja wzbogaci się wkrótce o 37 nowych elektrycznych autobusów. Aż tyle bezemisyjnych pojazdów chce kupić MPK Poznań, który ogłosił właśnie przetarg.  Pierwsze autobusy mają wozić mieszkańców już jesienią 2021 roku. Pojazdy mają mieć możliwość ładowania magazynu energii zarówno poprzez wtyczki (system plug-in), jak i pantografy. Termin składania ofert mija 20 lutego.

[ Czytaj więcej...]

Wyszukiwarka ułatwia segregację w Łodzi

Kolejne samorządy starają się maksymalnie ułatwiać mieszkańcom właściwą segregację opadów. To się po prostu opłaca! Doświadczenia miast i gmin, w których postawiono na edukację, pokazują, że często niewłaściwe wybory mieszkańców wynikają tylko i wyłącznie z braku świadomości, co powinno trafiać do konkretnych pojemników. Jak wiele innych miast, także Urząd Miasta Łodzi uruchomił internetową wyszukiwarkę, która pomaga we właściwej segregacji odpadów.

[ Czytaj więcej...]

Nowe farmy wiatrowe

Umowa pomiędzy Polską Grupą Energetyczną i Europejskim Bankiem Inwestycyjnym zakłada budowę nowych lądowych farm wiatrowych na wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Inwestycja obejmuje projekty trzech farm – tworzących wspólnie projekt Klaster – o łącznej mocy zainstalowanej do 97 MW.

[ Czytaj więcej...]

Całkowicie elektryczna śmieciarka

W ostatnim ubiegłorocznym wydaniu „Pośrednika Komunalnego” wiele miejsca poświęciliśmy zagadnieniom związanym z elektromobilnością. Wśród artykułów znalazły się opisy pojazdów, które spełniają założenia nowej ustawy, a jednocześnie odgrywają kluczową rolę w gospodarce komunalnej. Przykładem może być całkowicie elektryczna śmieciarka powstała na 26-tonowym samochodzie Renault D Wide Z.E.

[ Czytaj więcej...]

Odpady – czy podwyżki są zasadne?

W związku z zapowiadanym skokowym wzrostem wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Regionalne Izby Obrachunkowe mają skontrolować ich zasadność. Wystąpiło o to MSWiA. Zadaniem samorządów jest określenie stawek za wywóz śmieci, które wynikają z kosztów poniesionych przy wywozie odpadów, jednak w wielu przypadkach podjęte ostatnio „uchwały śmieciowe”  budzą wątpliwości.

[ Czytaj więcej...]

Fotowoltaika w Polsce

Z informacji opublikowanych przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne wynika, że w ubiegłym roku nastąpił gwałtowny wzrost mocy instalacji fotowoltaicznych w Polsce. Na początku roku 2020 łączna moc tego tego źródła energii wynosiła 1299,6 MW.  Tymczasem do niedawna uważano, że ta technologia jeszcze długo się u nas nie przyjmie, a rządowe prognozy sprzed 10 lat zakładały, że w 2020 roku będziemy pozyskiwać energię ze źródeł odnawialnych na poziomie co najwyżej 3 MW. 

[ Czytaj więcej...]

Łódź oazą zieleni

W ciągu dziesięciu lat Łódź ma stać się oazą zieleni. Sprawi to posadzenie 50.000 drzew. Selektywna zbiórka odpadów ma sięgnąć 75 procent, a w 18 tysiącach mieszkań komunalnych stare piece zostaną wymienione na ogrzewanie ekologiczne. Pomóc w tym mogą między innymi fundusze unijne.

[ Czytaj więcej...]

Aktualności rss