Go to Top

Rekomendacje

Najnowsze

Fotowoltaika w Polsce

Z informacji opublikowanych przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne wynika, że w ubiegłym roku nastąpił gwałtowny wzrost mocy instalacji fotowoltaicznych w Polsce. Na początku roku 2020 łączna moc tego tego źródła energii wynosiła 1299,6 MW.  Tymczasem do niedawna uważano, że ta technologia jeszcze długo się u nas nie przyjmie, a rządowe prognozy sprzed 10 lat zakładały, że w 2020 roku będziemy pozyskiwać energię ze źródeł odnawialnych na poziomie co najwyżej 3 MW. 

[ Czytaj więcej...]

Nowe farmy wiatrowe

Umowa pomiędzy Polską Grupą Energetyczną i Europejskim Bankiem Inwestycyjnym zakłada budowę nowych lądowych farm wiatrowych na wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Inwestycja obejmuje projekty trzech farm – tworzących wspólnie projekt Klaster – o łącznej mocy zainstalowanej do 97 MW.

[ Czytaj więcej...]

Zbyt ekologiczni radni

Czy radni mogą nakazać mieszkańcom rezygnację z plastikowych naczyń, a nawet butelek oraz pieluch jednorazowych? Taki regulamin wprowadziła jedna z gmin znacznie przekraczając swoje kompetencje – jak ocenił sąd. Oczywiście wszelkie akcje propagujące ekologiczny styl życia są potrzebne i wskazane, jednak nie mogą mieć charakteru nakazu czy zakazu. Regulamin utrzymania porządku i czystości nie może nakładać takich obowiązków.

[ Czytaj więcej...]

Odpady – czy podwyżki są zasadne?

W związku z zapowiadanym skokowym wzrostem wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Regionalne Izby Obrachunkowe mają skontrolować ich zasadność. Wystąpiło o to MSWiA. Zadaniem samorządów jest określenie stawek za wywóz śmieci, które wynikają z kosztów poniesionych przy wywozie odpadów, jednak w wielu przypadkach podjęte ostatnio „uchwały śmieciowe”  budzą wątpliwości.

[ Czytaj więcej...]

Równiarki jak pługi odśnieżne

W Polsce widok równiarki odśnieżającej drogę to rzadkość, ale w Skandynawii, Estonii, na Litwie i Łotwie są powszechnie stosowane w zimowym utrzymaniu dróg. Nie ma w tym nic dziwnego, wszak wyposażone są w osprzęt, który doskonale sprawdza się w usuwaniu nadmiaru śniegu.

[ Czytaj więcej...]

Łódź oazą zieleni

W ciągu dziesięciu lat Łódź ma stać się oazą zieleni. Sprawi to posadzenie 50.000 drzew. Selektywna zbiórka odpadów ma sięgnąć 75 procent, a w 18 tysiącach mieszkań komunalnych stare piece zostaną wymienione na ogrzewanie ekologiczne. Pomóc w tym mogą między innymi fundusze unijne.

[ Czytaj więcej...]

Zakończono budowę kompostowni w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku poinformował, że wszystkie prace budowlane hermetycznej kompostowni Zakładu Utylizacyjnego w Szadółkach zostały zakończone. Wybudowany obiekt ma łączną kubaturę 80.000 m sześć. Zajmuje powierzchnię 1,3 hektara, a powstała instalacja ma przetwarzać 40.000 ton odpadów biodegradowalnych rocznie.

[ Czytaj więcej...]

Aktualności rss