A+ A A-

Trzy w jednym

Połączenie śmieciarki dwukomorowej Ekocel X5 z zabudową typu BioBox stworzyło zabudowę trzykomorową, która umożliwia jednoczesne zbieranie trzech frakcji odpadów. Pozwala to przedsiębiorstwom komunalnym zwiększyć efektywność wykorzystania pojazdów oraz zmniejszyć koszty ich obsługi. I oczywiście nie należy zapominać, że mniej przejazdów oznacza mniejszą szkodliwość dla środowiska. Trzecia, niezależna komora jest montowana bezpośrednio za kabiną podwozia. Warto wiedzieć, że można ją również skonfigurować z dostępną na rynku zabudową jednokomorową.

W obu przypadkach powstała zabudowa nie posiada mechanizmu ugniatającego, służy do zbierania frakcji niewymagających kompresji, np. odpady biodegradowalne, szkło, papier. W przypadku kombinacji - X5+BioBox możliwa jest praca wszystkich trzech wrzutników jednocześnie, jednakże obarczone jest to wyłączeniem działania mechanizmów ugniatających. Po opróżnieniu pojemników tylnym wrzutnikiem odblokowana zostaje funkcjonalność kompresji odpadów. Więcej o informacji o śmieciarce znajduje się w trzecim wydaniu Pośrednika Komunalnego 3/2021