A+ A A-

Klimat

„Czyste powietrze” w Sopocie

Mieszkańcy Sopotu mogą skorzystać z programu „Czyste powietrze”, w którym można uzyskać wsparcie nawet do 69 tys. zł na działania poprawiające jakość powietrza oraz zmniejszające emisję gazów cieplarnianych. Dofinansowanie mogą uzyskać właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Dofinansowanie można przeznaczyć m.in. na wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

  • Czytany: 650 razy
(0 głosów)
Etykiety

Do „Stop Smog” dołącza Kraków

W ciągu trzech lat, Kraków – zasilony 34,5 mln zł dofinansowania z Funduszu Termomodernizacji i Remontów w ramach programu „Stop Smog” – planuje zrealizować 944 przedsięwzięcia niskoemisyjne, w ramach których liczba wymienionych nieefektywnych źródeł ciepła wyniesie 756, a budynków poddanych termomodernizacji – 289. Poza wsparciem, które przekazuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, miasto wyłoży na ten cel 15,5 mln zł jako wkład własny.

  • Czytany: 798 razy
(0 głosów)
Etykiety

Antysmogowy asfalt

Spółka Lotos wraz z Politechniką Gdańską prowadzą badania nad możliwością stosowania antysmogowych nawierzchni w polskich miastach. Doświadczalny odcinek drogi pokrytej asfaltem redukującym smog powstanie niedaleko Ostródy. Projekt „Ekologiczne asfalty” ma na celu stworzenie innowacyjnej nawierzchni, która pozwoli na redukcję zanieczyszczeń atmosferycznych w obszarze pasa drogowego. Chodzi zwłaszcza o zmniejszenie stężenia toksycznych substancji zwartych w spalinach pojazdów m.in. benzoapirenu, tlenków azotu oraz lotnych związków organicznych.

  • Czytany: 677 razy
(0 głosów)
Etykiety

Fabryki Kärcher neutralne dla klimatu

Firma Alfred Kärcher SE & Co. KG opublikowała nowy cyfrowy raport dotyczący zrównoważonego rozwoju. Okazuje się z niego, że w tym roku wszystkie fabryki firmy są neutralne pod względem emisji CO2, nastąpił też dalszy wzrost wykorzystania zielonej energii. Ponadto firma korzysta z dostawców, znajdujących się w odległości maksymalnie 1000 km od fabryk firmy, co minimalizuje emisję CO2 towarzyszącą transportowi.

  • Czytany: 638 razy
(0 głosów)

Rozwój biogazu i biometanu w Polsce

Na zaproszenie Minister Klimatu i Środowiska przedstawiciele administracji rządowej oraz interesariusze sektora biogazu i biometanu podpisali „Porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu”. Dokument pomoże w maksymalizacji tzw. local content, czyli udziału polskich przedsiębiorców oraz technologii w łańcuchu dostaw na potrzeby budowy i eksploatacji krajowych biogazowni i biometanowni. Ma to też wpłynąć na rozwój rynku i powszechnego zastosowania biogazu i biometanu w gospodarce.

  • Czytany: 931 razy
(0 głosów)

Żywiecczyzna z klimatem północnych Włoch?

W jednym ze scenariuszu zmian klimatu w 2100 r. warunki na Żywiecczyznie zbliżą się do północnych Włoch. Średnia roczna temperatura wyniesie ok. 15°C, grubość pokrywy śnieżnej w szczytowych partiach zmniejszy się o 60 cm, zaś przeplatające się susze i powodzie utrudnią odbudowę i zachowanie zasobów wody – to główne wnioski z eksperckiego raportu „Zmiany klimatu a zasoby wody na Żywiecczyźnie”. 

  • Czytany: 696 razy
(0 głosów)
Etykiety
Subskrybuj to źródło RSS