A+ A A-

Trwale montowane zakrętki i wieczka

Od 1 lipca 2024 r. weszły w życie kolejne zmiany związane z ustawą o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, która wdraża dyrektywę SUP (Single Use Plastics). Zgodnie z nimi wprowadzający napoje w jednorazowych pojemnikach z tworzyw sztucznych zobowiązani są do stosowania zakrętek i wieczek wykonanych z tworzyw sztucznych, które będą trwale do nich przymocowane. Ma to zapobiec sytuacji, w której zakrętki zamiast do recyklingu, trafiały na składowiska odpadów lub do spalarni, a stanowią one cenny materiał nadający się do recyklingu.

Takie rozwiązanie jest stosowane od wielu lat przez niektórych producentów soków dla dzieci. Poza tym wody mineralne pakowane są w butelki z przytwierdzoną zakrętką. Kolejną zmianą, która weszła w życie od 1 lipca jest obowiązek umożliwienia przez przedsiębiorców zakupu napoju czy posiłku w alternatywnych opakowaniach wielokrotnego użytku.