A+ A A-

Światowy Dzień Recyklingu

Obchodzony 18 marca Światowy Dzień Recyklingu powstał z myślą o edukacji w dziedzinie odzyskiwania surowców z odpadów oraz promocji prawidłowej ich segregacji. Dobrze by było, aby o recyklingu przypominano nie tylko z okazji świąt, ale pamiętano o nim każdego dnia. Tym bardziej, że recykling to proces, który ma wiele zalet. Polega on na efektywnym wykorzystaniu odpadów, przy małym nakładzie energetycznym oraz materiałowym. Przyczynia się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery oraz ograniczenia zanieczyszczenia gleb i wód.

Ponadto, z uwagi na fakt, że w wyniku recyklingu odpady przetwarzane są na pełnowartościowe produkty, proces ten zmniejsza również eksploatację złóż naturalnych. A włączyć się do tego procesu może każdy, bo rozpoczyna się on już w gospodarstwie domowym, gdzie następuje segregacja odpadów komunalnych. Istotne, by odbywała się ona w sposób prawidłowy. To właśnie dzięki odpowiedniej segregacji możliwe jest ich skuteczne przetwarzanie. Segregowanie odpadów na właściwe frakcje pozwala im wrócić do obiegu oraz optymalnie powtórnie je wykorzystywać. (km)