A+ A A-

AS w talii ładowarek Mecalac

Ładowarka kołowa Mecalac AS 600, która wykonuje różnorodne prace związane z utrzymaniem miejskich terenów w Oleśnicy każdego dnia potwierdza swą wszechstronność. Ujawnia przy tym szereg zalet, jest bowiem niezawodna, wygodna i oszczędna w codziennej eksploatacji.

Ładowarka zakupiona została na potrzeby Sekcji Dróg Miejskich (SDM) w Oleśnicy, która sprawuje zarząd nad drogami gminnymi i wewnętrznymi miasta Oleśnicy. Stanowią one część dróg powiatowych, zlokalizowanych głównie w centrum miasta. – Naszym zadaniem jest dbałość o stan i funkcjonalność dróg, a w szczególności jakość jezdni i chodników, oznakowania drogowe, parkingi, wiaty przystankowe, oznakowanie nazw ulic oraz utrzymanie szeroko rozumianej zieleni w pasie drogowym. Posiadając kadrę techniczną, wykwalifikowanych pracowników grupy utrzymaniowej oraz specjalistyczny sprzęt i dobrze wyposażony park maszynowy jednostka zajmuje się pełnym spektrum letniego i zimowego utrzymania dróg na terenie miasta Oleśnicy – informuje Maciej Kasprzak, kierownik bazy transportu i sprzętu SDM w Oleśnicy. Ciąg dalszy w Pośredniku Komunalnym 4/2023