A+ A A-

Koparka z potencjałem

Prace w miejscach o ograniczonej przestrzeni wymagają stosowania maszyn, które rozmiarami oraz rozwiązaniami technicznymi są w stanie wykonywać powierzone zadania szybko i skutecznie. Maszyną spełniającą takie kryteria jest obrotowa koparka kołowa Mecalac 12 MTX, a udowadnia to między innymi w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu, które od trzech lat intensywnie ją eksploatuje.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu  zaopatruje w wodę wszystkich mieszkańców miasta oraz okolicznych terenów. Ponadto do jego zadań należy odbiór i oczyszczenie ścieków z  miasta oraz przylegających gmin. W wywiązywaniu się z zadań pomocna jest  zakupiona w roku 2020  koparka kołowa Mecalac 12 MTX. – Maszyna wykorzystywana jest do prac przy utrzymaniu sieci wodnej oraz kanalizacyjnej należących do przedsiębiorstwa. Są to prace polegające na usuwaniu awarii, wykonywaniu planowanych modernizacji sieci , budowaniu nowych odcinków sieci wodno-kanalizacyjnej oraz całej z tym związanej infrastruktury – informuje Mariusz Stojak, kierownik działu utrzymania ruchu i zamówień publicznych w PWiK w Brzegu. Ciąg dalszy w Pośredniku Komunalnym 5/2023