A+ A A-

Rozdrabniacz na każde wyzwanie

Jednym z największych problemów instalacji komunalnych jest skuteczne zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych. Rozwiązaniem dającym najlepsze efekty jest użycie do tego celu rozdrabniaczy. Dobre rezultaty w tym zakresie przynosi zastosowanie maszyn Doppstadt, a szczególnie mobilnego rozdrabniacza wolnoobrotowego Inventhor Type 6.

Jedna z takich maszyn od kilku miesięcy z powodzeniem rozdrabnia odpady przywożone do instalacji komunalnej należącej do Celowego Związku Gmin CZG-12 w Sulęcinie. Członkami związku są gminy z terenu województwa lubuskiego i zachodniopomorskiego. – Nasz zakład jest własnością związku piętnastu gmin, ale już wkrótce zostanie powiększony o kolejne dwie. Trafia do nas coraz większy strumień odpadów komunalnych i do ich obsługi potrzebny jest nowoczesny i skuteczny sprzęt. Dlatego systematycznie prowadzimy prace modernizacyjne i unowocześniamy park maszynowy. Przeznaczone na ten cel są wszystkie nadwyżki wypracowane w naszej instalacji – wyjaśnia Robert Paluch, przewodniczący zarządu CZG. Ciąg dalszy w Pośredniku Komunalnym 3/2001