A+ A A-

Ekologiczne Tygrysy z Arconu

System separacji opakowań wykorzystywany w urządzeniach Tiger DePack pozwala zmaksymalizować ilość odzyskanego surowca. Zmniejsza to koszty związane z utylizacją odpadów, a pozyskany surowiec można wykorzystać na przykład do produkcji ekologicznego paliwa.

 Podstawą technologii systemu Tiger DePack jest pionowa separacja – wyjaśnia Michał Sołśniak, z Arcon Polska, dystrybutora separatorów Tiger w naszym kraju. – W skrócie proces ten można opisać w następujący sposób. Z komory załadowczej materiał transportowany jest ślimakiem podawczym do komory separacyjnej. Tam znajdujący się wał oddziela opakowania, które wirując, wskutek odśrodkowej siły bezwładności i różnej masie własnej są rozdzielone na frakcje  – np. opakowania i zawartość w postaci frakcji organicznej
Więcej informacji o urządzeniach Tiger DePack można znależć w piątym wydaniu Pośrednika Komunalnego.