A+ A A-

Jak modernizować, to z Agrex-Eco!

Odzysk materiałów to nie tylko narzucona ustawami konieczność, ale także intratny biznes. Aby zmaksymalizować zyski, stosować trzeba nowoczesne maszyny i urządzenia, które zoptymalizują proces pozyskiwania surowców. O korzyściach ze stosowania nowoczesnych technologii przekonał się Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Olsztynie, który po modernizacji zwiększył wolumen odzyskiwanych surowców, a tym samym przychody.

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Olsztynie to największa tego typu placówka na Warmii i Mazurach. Rocznie z terenów liczących pół miliona mieszkańców trafia tu 170 tysięcy ton odpadów komunalnych. Mechaniczno-biologiczna linia ich przetwarzania osiąga wydajność 125 tysięcy ton w ciągu roku i jest ukierunkowana nie tylko na produkcję paliwa alternatywnego, ale także na odzysk surowców. Unikatowym rozwiązaniem stosowanym w olsztyńskim zakładzie jest proces autotermicznego suszenia biologicznego polegający na usuwaniu wilgoci z odpadów zmieszanych w skutek przemian biochemicznych. Ponieważ odbywa się to bez aktywnego suszenia, odpada konieczność wykorzystywania energii zewnętrznej. To pierwsza tego typu instalacja w Polsce, tak bardzo przyjazna dla środowiska. Po suszeniu powstaje półprodukt, który w części mechanicznej linii łatwo można rozdzielić na potrzebne frakcje, oczyścić i wytworzyć paliwo alternatywne wykorzystywane w cementowniach i elektrociepłowniach. Takich, jak MPEC Olsztyn, gdzie pozyskiwane z odpadów alternatywne paliwo służyć będzie do wytwarzania energii cieplnej w sezonie grzewczym, a po nim do produkcji prądu. Jest to zgodne z zasadami strategii działania olsztyńskiego ZGOK-u polegającej na dbałości o środowisko naturalne i podnoszeniu świadomości ekologicznej mieszkańców 37 okolicznych gmin. Są oni edukowani w zakresie selektywnej zbiorki odpadów szczególnie jeżeli chodzi o ich prawidłową segregację. Ciąg dalszy w Pośredniku Komunalnym 4/2023

Więcej w tej kategorii: « Z Taną praca się opłaca