A+ A A-

Bezpieczny transport odpadów niebezpiecznych

Produkcja pojazdów do przewozu odpadów niebezpiecznych jest obwarowana specjalistycznymi procedurami, które są w stanie spełnić tylko niektórzy producenci. W Polsce firmą z dużym doświadczeniem w produkcji takich pojazdów jest spółka Stokota. Cieszą się one dużym uznaniem użytkowników, którzy chwalą przede wszystkim ich wysoką jakość i niezawodność.

Transport drogowy odpadów niebezpiecznych jest uregulowany ścisłymi przepisami prawnymi – podstawą jest tu międzynarodowa umowa ADR. Odpady niebezpieczne muszą być przewożone zgodnie z określonymi procedurami, w przystosowanych do tego opakowaniach i odpowiednimi środkami transportu. Firmy produkujące odpady niebezpieczne muszą także przestrzegać przepisów międzynarodowej umowy ADR. Obejmują one szereg czynności związanych z należytym przechowywaniem odpadów, a także ich odpowiednim oznaczeniem i opisaniem. Podczas przewozu trzeba wziąć pod uwagę właściwości chemiczno-fizyczne transportowanych odpadów (ich stan skupienia oraz rodzaj zagrożeń dla człowieka i środowiska, które mogą wywołać).
Dlatego w przypadku odpadów niebezpiecznych niezwykle ważną kwestią jest odbiór i ich transport. Przede wszystkim ich transport musi odbyć się specjalnymi pojazdami, które zostały skonstruowane według wymagań z zakresu ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa. Ciąg dalszy w Pośredniku Komunalnym 5/2022