A+ A A-

SISO w Rumi

Rumia jest kolejnym polskim miastem objętym Systemem Indywidualnej Segregacji Odpadów (SISO). Z informacji umieszczonej na stronie rumia.eu wynika, że w ramach pilotażowej inwestycji na terenie gminy zainstalowanych zostało sześć tzw. gniazd z inteligentnymi pojemnikami, do których dostęp ma ponad 1700 mieszkańców współtworzących 735 gospodarstw domowych. System zaczął funkcjonować 16 grudnia.
Zakupione przez urząd miasta rozwiązanie umożliwia gromadzenie danych o rodzaju i wadze wyrzuconych odpadów, a informacje te, przypisane do konkretnego gospodarstwa domowego, w przyszłości mają pozwolić rozliczać się za odpady tak jak za prąd, wodę czy gaz, czyli na podstawie realnie wyprodukowanej masy odpadów. Przy blokach mieszkalnych ustawionych zostało łącznie 75 modułów, do których wyrzucane są posegregowane śmieci. Poza Rumią system sprawdzany jest w: Świebodzinie, Ciechanowie, Zamościu i Śremie.

Wyszukiwarka ułatwia segregację w Łodzi

Kolejne samorządy starają się maksymalnie ułatwiać mieszkańcom właściwą segregację opadów. To się po prostu opłaca! Doświadczenia miast i gmin, w których postawiono na edukację, pokazują, że często niewłaściwe wybory mieszkańców wynikają tylko i wyłącznie z braku świadomości, co powinno trafiać do konkretnych pojemników. Jak wiele innych miast, także Urząd Miasta Łodzi uruchomił internetową wyszukiwarkę, która pomaga we właściwej segregacji odpadów.

Odpady – czy podwyżki są zasadne?

W związku z zapowiadanym skokowym wzrostem wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Regionalne Izby Obrachunkowe mają skontrolować ich zasadność. Wystąpiło o to MSWiA. Zadaniem samorządów jest określenie stawek za wywóz śmieci, które wynikają z kosztów poniesionych przy wywozie odpadów, jednak w wielu przypadkach podjęte ostatnio „uchwały śmieciowe”  budzą wątpliwości.

Subskrybuj to źródło RSS