A+ A A-

Prace w gdańskiej sortowni na finiszu

Zakończona modernizacja sortowni odpadów w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku umożliwi odzyskanie dwa razy więcej surowców wtórnych. Zadbają o to między innymi 22 separatory optyczne, które są w stanie przywrócić do obiegu 14 rodzajów wartościowych materiałów.

– Prace przy modernizacji sortowni trwały ponad rok. Dzisiaj jesteśmy po trwających trzy miesiące testach nowej instalacji. Już teraz, po jej rozruchu, wiemy że nasze miasto ma unikatową instalację do sortowania odpadów zmieszanych. Nasza sortownia cechuje się najwyższą przepustowością w Polsce. Dzięki zamontowanym urządzeniom – separatorom optycznym – możemy odzyskać 14 rodzajów surowców wtórnych – mówił podczas otwarcia sortowni Grzegorz Orzeszko, prezes Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku. Ciąg dalszy  w Pośredniku Komunalnym 1/2023