A+ A A-

Efektywny recykling przesiewaczami Pronaru

Do skutecznego zagospodarowania odpadów potrzeba maszyn, które zwiększą ilość odzyskiwanych surowców. W procesie tym jedną z głównych ról odgrywają przesiewacze, które ze strumienia odpadów wyodrębniają poszczególne frakcje. Doskonale z tej roli wywiązują się elektrycznie napędzane stacjonarne przesiewacze bębnowe Pronaru.

Produkowane przez Pronar przesiewacze można wykorzystywać zarówno jako pojedyncze maszyny, na przykład przy konfekcjonowaniu podłoży ogrodniczych czy kruszyw, jak i mogą one stanowić element linii technologicznych służących do sortowania i recyklingu odpadów.
– Pronar projektuje, wytwarza oraz instaluje elektrycznie napędzane stacjonarne przesiewacze bębnowe, ale także dostarcza całe linie technologiczne, których elementami są te maszyny. Nasi specjaliści już na początkowym etapie projektowania inwestycji uwzględniają potrzeby klienta przyjmując odpowiednie parametry oferowanych przez Pronar stacjonarnych sit bębnowych. Określana jest wtedy ich średnica, długość sekcji przesiewających, krytyczna liczba obrotów oraz dobierana jest optymalna moc napędu. Natomiast liczba frakcji powstających w wyniku pracy sit jest definiowana podczas tworzenia schematu przepływu odpadów – wyjaśnia Paweł Zubrycki, specjalista ds. sprzedaży sprzętu komunalnego w Pronarze. Ciąg dalszy  w Pośredniku Komunalnym 1/2023