A+ A A-

Szybciej, więcej, lepiej

Rozbudowa instalacji komunalnej w Marszowie o nową linię służącą do recyklingu szkła przyczyniła się do znaczącego zwiększenia poziomu odzysku tego surowca. Instalacja zaprojektowana została przez HUT Technika Środowiska Sp. z o.o. we współpracy z firmami Agrex-Eco oraz Binder+Co.

Warto wiedzieć, że zakład w Marszowie jest najnowocześniejszym tego typu zakładem w Lubuskiem i w znaczący sposób wpływa na poprawę stanu środowiska w regionie. Świadczyć o tym może na przykład fakt, że jeszcze kilka lat temu na wysypiska trafiało ponad 90 procent odpadów. Łużyckie Centrum Recyklingu (wcześniej ZZO Marszów) zredukowało tę ilość do 20, procent. Pozostałe 80 procent zostanie przetworzone i trafi do ponownego obiegu. A jest o co walczyć, gdyż całkowita przepustowość zakładu wynosi 130.000 Mg/rok.
– Najnowsza inwestycja jest przykładem konsekwentnie realizowanej przez nasz zakład strategii, której celem jest stałe zwiększanie poziomu odzyskiwanych surowców. Takie podejście umożliwia nie tylko większe zyski z odsprzedaży surowca, ale zmniejsza też ilość odpadów trafiających na składowisko. W tym celu systematycznie modernizujemy dotychczasowe instalacje i budujemy kolejne, a najnowszą inwestycją jest linia do recyklingu szkła – wyjaśnia Jacek Połomka, prezes zarządu ŁCR. Ciąg dalszy w Pośredniku Komunalnym 3/2023