A+ A A-

Sortowanie odpadów – Podstawa recyklingu

Każda, nawet najdalsza, podróż rozpoczyna się od pierwszego kroku. W przypadku recyklingu krokiem tym, wcale nie najłatwiejszym, jest oddzielanie i sortowanie materiałów nadających się do przetworzenia. To sortowanie jest podstawą efektywnego recyklingu. Ma ono kluczowe znaczenie nie tylko dla odzyskiwania i ponownego wykorzystania cennych surowców, ale także istotnego ograniczenia ilości odpadów trafiających na coraz bardziej wypełnione składowiska.

Nadające się do ponownego wykorzystania odpady, takie jak tworzywa sztuczne, przedstawiają sporą wartość. Nie tylko materialną. Ich właściwa segregacja pozwala bowiem nie tylko zwiększyć poziom odzysku surowców, ale  także ograniczyć ilość śmieci transportowanych na wysypiska. Wraz z rosnącym strumieniem odpadów niosącym coraz większe zagrożenie dla środowiska naturalnego, kluczowego znaczenia nabiera kwestia odzysku i ponownego wykorzystania surowców wtórnych.
Sortowanie mechaniczne odpadów stało się standardem. Zalety automatycznej separacji są oczywiste. Dla wszystkich liczy się jej skuteczność i szybkość. Technologie wykorzystujące sensory pomagają rozwiązywać problemy, przed którymi stoi branża recyklingowa. Użytkownicy muszą wybrać najlepsze rozwiązanie. Nikolaus Vogl, specjalista ds. kluczowych klientów w niemieckiej firmie Sesotec GmbH przekonuje, że warto zdecydować się na produkowane przez nią urządzenia. Ciąg dalszy w Pośredniku Komunalnym 5/2023